BOTERM PA wróć

BOTERM PA

Polichloroprenowy klej montażowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w przemyśle obuwniczym i kaletniczym. Rekomendowany do produkcji obuwia domowego. Służy do klejenia wierzchów kapci (pantofli domowych) wykonanych ze skór naturalnych, dwoin skórzanych i tkanin ze spodami z gumy, styrogumy i skóry. Charakteryzuje się długim czasem otwartym i wysoką wytrzymałością końcową spoiny. Wymaga aktywacji termicznej.